Počet objektů v databázi:

Kapličky...Kříže........
Plastiky.....Boží muka..

Kliknutím přejdete k jednotlivým MČ

BohuniceLíšeň
BosonohyMaloměřice
Brno-jihMedlánky
Brno-severNový Lískovec
Brno-středOřešín
BystrcŘečkovice
ČernoviceSlatina
ChrliceStarý Lískovec
IvanoviceTuřany
JehniceÚtěchov
JundrovVinohrady
KohoutoviceŽabovřesky
KomínŽebětín
KníničkyŽidenice
Královo Pole

MČ Brno – střed

Na území městské části Brno – střed jsem nalezl celkem 52 objektů drobné sakrální architektury. Pokud víte o objektu, který jsem přehlédl, či znáte nějaké zajímavé skutečnosti k objektům zde uvedeným, budu velmi rád, pokud mi o tom napíšete.

Pro přehlednost jsem zvlášť vyčlenil areály katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově, baziliky Nanebevzetí P. Marie na Starém Brně, kostela sv. Michala na Dominikánském náměstí, kostela sv. Kříže na Kapucínském náměstí a kostela sv. Leopolda na Vídeňské ulici.

Kliknutím na fotografii ji otevřete (zvětšenou) do nového okna, zároveň se tak dostanete k dalším obrázkům (pokud jsou k danému objektu k dispozici).

zvonice - Nové sady Druh objektu: zvonice
Umístění: Nové sady
ukázat na mapě

Neobvykle řešená klasicistní stavba zvonice z roku 1891 na místě zaniklé návsi obce Křídlovice. Vznikla zřejmě obestavěním starších čtyřbokých klasicistních božích muk.

kaplička - Žabovřeská Druh objektu: kaplička
Umístění: ulice Žabovřeská
ukázat na mapě

Kaplička sv. Antonína Paduánského byla postavena roku 1884 na místě původní kaple z roku 1617 uzavřené (a zbořené?) roku 1787. Stavbu z režného zdiva provedl zednický mistr Hugo Prochaska podle projektu ing. Aloise Franze nákladem 700 zlatých.

'bílá' boží muka - u řeky Svratky Druh objektu: boží muka
Umístění: naproti Štýřickému nábřeží
ukázat na mapě

Tzv. 'Bílá boží muka'. Kamenná velmi hodnotná pozdně gotická boží muka z roku 1631.

boží muka - Vídeňská Druh objektu: boží muka
Umístění: Vídeňská ulice
ukázat na mapě

Válcová boží muka s lucernou s reliéfem Piety z počátku 17. století.

boží muka - Denisovy sady Druh objektu: boží muka
Umístění: Denisovy sady
ukázat na mapě

Pozdně gotická boží muka patrně z počátku 16. století. Byla objevena při demoličních pracích na ulici Nové sady. Roku 1952 pak byla přemístěna do Denisových sadů.

Trojiční sloup - Zelný trh Druh objektu: plastika
Umístění: Zelný trh
ukázat na mapě

Sousoší nejsvětější Trojice. Vrcholně barokní sousoší pocházející z dílny sochaře Antonína Schweigla vzniklo roku 1729. Je doplněno sochami Immaculaty, sv. Jana Nepomuckého, sv. Primitiva a sv. Konstatina.

Morový sloup - náměstí Svobody Druh objektu: plastika
Umístění: náměstí Svobody
ukázat na mapě

Morový sloup. Byl postavem roku 1679. Na stavbě se kamenickými pracemi podíleli B. Rabensteiner a O. Brand, zednickými pracemi J. K. Erna a sochařskou výzdobu provedli F. Pflander, B. Frobel a J. K. Pröbstel. Sloup zdobí sochy P. Marie, sv. Rozálie, sv. Šebestiána, sv. Rocha, sv. Karla Boromejského a sv. Františka Xaverského.
Latinské texty na sloupu i s jejich překlady si můžete přečíst zde.

sv. Jan Nepomucký - pod Špilberkem Druh objektu: plastika
Umístění: Husova ulice
ukázat na mapě

Socha sv. Jana Nepomuckého z přelomu 18. a 19. století se nachází v parku pod hradem Špilberkem.

sv. Florián - Františkánská Druh objektu: plastika
Umístění: Františkánská ulice
ukázat na mapě

Socha sv. Floriána.

sousoší - Loučení Krista s Marií - Orlí Druh objektu: plastika
Umístění: dvůr Minoritského kláštera
ukázat na mapě

Sousoší Loučení Krista s Marií bylo původně situováno na Jílové ulici. Kvalitní dílo barokní plastiky z roku 1710.

socha - Immaculata Druh objektu: plastika
Umístění: dvůr Minoritského kláštera
ukázat na mapě

Socha Immaculaty.

sv. Jan Nepomucký - Husova Druh objektu: plastika
Umístění: Husova ulice
ukázat na mapě

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého pocházející z poloviny 18. století.

sv. Jan Nepomucký - Zvonařka Druh objektu: plastika
Umístění: ulice Zvonařka
ukázat na mapě

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 1. poloviny 18. století stávala původně na Mlýnské ulici.

kříž - Josefská Druh objektu: kříž
Umístění: ulice Josefská
ukázat na mapě

kříž - Tyršův sad Druh objektu: kříž
Umístění: Tyřšův sad
ukázat na mapě

Kříž na místě bývalého hřbitova pochází z roku 1846.

kříž - Uhelná Druh objektu: kříž
Umístění: ulice Uhelná
ukázat na mapě

Kříž z roku 1900, věnovaný obyvateli Nových sadů a Křídlovic, se původně nacházel na nevyužívaných pozemcích mezi Opuštěnou ulicí a řekou Svratkou. Na podzim roku 2007 byl restaurován a přemístěn na současné místo - parčík na rohu ulic Opuštěná a Uhelná.

kříž - Vinohrady Druh objektu: kříž
Umístění: ulice Vinohrady
ukázat na mapě

Kříž z roku 1891.

kříž - Žabovřeská Druh objektu: kříž
Umístění: ulice Žabovřeská
ukázat na mapě

Kříž opraven a přemístěn z opačné strany silnice při přestavbě křižovatky VMO v roce 2007.

kříž - Marešova Druh objektu: kříž
Umístění: ulice Marešova
ukázat na mapě

Kříž postavený obyvateli zaniklé obce Švábka roku 1792.

kříž - Vinohrady Druh objektu: kříž
Umístění: ulice Vinohrady
ukázat na mapě

kříž - Preslova Druh objektu: kříž
Umístění: ulice Preslova
ukázat na mapě

Kříž nechali obnovit majitelé zdejších vinohradů roku 1911.

Objekty již neexistující

Zatím se mi povedlo získat fotografickou dokumentaci k 9 zaniklým objektům, které si můžete prohlédnout níže. Za poskytnutí vybraných fotografií děkuji Národnímu památkovému ústavu - územnímu odbornému pracovišti v Brně a Muzeu města Brna.

Pozn.: Názvy lokalit (ulic, náměstí) u jednotlivých objektů jsou kvůli snazší orientaci uváděny v dnešní podobě.

kaple - Vídeňská Druh objektu: kaple
Umístění: ulice Vídeňská

Kapli sv. Václava na Vídeňské ulici nechal roku 1816 postavit pekařský mistr Václav Bauer. Stavbu provedl stavitelský mistr Václav Jacob. Autorem interiérové výmalby byl Jan Kopřiva. Vysvěcení kaple provedl 26. července roku 1817 prelát augustiniánského kláštera na Starém Brně Benedikt Eder. Kaple byla zbořena v 60. letech 20. století.

kaple - Údolní Druh objektu: kaple
Umístění: ulice Údolní

Osmiboká kaple svatého Františka Xaverského z roku 1680. Zbořena v září 1896.

boží muka - Hlinky Druh objektu: boží muka
Umístění: ulice Křížkovského

Z materiálů, jež byly nalezeny při rozebírání těchto božích muk vyplývá, že byla postavena roku 1820. Rozebrání a opětovné sestavení proběhlo roku 1943, kdy byla tato boží muka přesunuta z původní lokality (ulice Hlinky), kde vadila hustému silničnímu provozu, o několik desítek metrů dále - do ulice Křížkovského. O důvodu jejich postavení existuje dokonce několik různých pověstí. Například že byla postavena jako poděkování za odvrácení morové nákazy, nebo jako pomník na hrobě padlého vojína.

boží muka - Dominikánské nám. Druh objektu: boží muka
Umístění: Nová radnice

Boží muka z roku 1494 stávala původně před Brněnskou branou na začátku Pekařské ulice, odkud byla na počátku 19. století přenesena do Denisových sadů a roku 1890 opět přenesena do rajského dvora Dominikánského kláštera. Od roku 1929 je deponována v lapidáriu Muzea města Brna. Hlavice těchto božích muk je zdobena čtyřmi reliéfy (Modlitba v Getsemanech, Ukřižování, Pieta a Cesta na Golgotu). Autorem díla je Walerian Plannr.

kříž - Vídeňská Druh objektu: kříž
Umístění: ulice Vídeňská

kříž - Francouzská Druh objektu: kříž
Umístění: ulice Francouzská

Kříž se nacházel na nároží ulic Francouzské a Černopolní. Autorem kříže byl brněnský sochař Tomáš Schweigl. Na soklu nápis Tereisia Cirnsteinin / Fundatrix Anno Domini / 1786.

kříž - Lidická Druh objektu: kříž
Umístění: ulice Lidická

Na místě staršího (asi z 1. pol. 19. st.) jednoduchého dřevěného kříže nechala obec podle návrhu radního Josefa Arnolda postavit litinový kříž na kamenném soklu v novogotickém stylu.

kříž - Příční Druh objektu: kříž
Umístění: ulice Příční

kříž - Příční Druh objektu: kříž
Umístění: ulice Uhelná